QUY TRÌNH PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI

  10/07/2014

UỶ BAN NHÂN DÂN TP. HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH TM VÀ MT

HỒNG ANH

********

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

**************

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2013

QUY TRÌNH PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH

VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI

I. Mục đích,yêu cầu:

Mục đích:

- Đảm bảo an toàn ở mức độ cao nhất cho người (tính mạng, sức khỏe)

- Giảm thiểu tối đa các thiệt hại về vật chất, tài sản và các tác động tiêu cực đến môi trường khi có sự cố xảy ra.

Yêu cầu:

- Nắm được thao tác phòng ngừa và ứng phó với sự cố khi gặp phải.

- Phòng tránh rủi ro tai nạn nghề nghiệp.

II. Quy trình phòng ngừa và ứng phó với sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại

II.1. Ưu tiên trong trường hợp xảy ra sự cố

Các ưu tiên hàng đầu trong mọi tình huống khẩn cấp xảy ra sự cố là:

 • Ưu tiên số 1: An toàn và tính mạng, sức khỏe con người
 • Ưu tiên số 2: Giảm thiểu tác động đến môi trường (sự cố tràn hoá chất, sự cố cháy nổ)
 • Ưu tiên số 3: Giảm thiểu thiệt hại về vật chất và tài sản (sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông).

II.2. Phân tích các kịch bản, sự cố có thể xảy ra

Các dạng CTNH được đề cập tới bao gồm nhiều dạng, xong cơ bản nhất được xác định tồn tại ở 3 thể là: rắn, lỏng hoặc bùn.

Tính chất nguy hại của các CTNH được kể đến gồm:

+ Tính chất ăn mòn.

+ Tính ôxi hoá.

+ Có độc tính, có độc với sinh thái khi phát tán ra môi trường...

Trong quá trình vận chuyển các CTNH này sẽ có nguy cơ phát tán ra môi trường ở những công đoạn:

-   Đóng gói, xếp dỡ hai đầu vận chuyển.

-   Vận chuyển trên đường bộ.

Tuỳ trường hợp cụ thể, ta đánh giá mức độ nặng, nhẹ khi xảy ra các sự cố tại các công đoạn có thể là:

- Mức độ nhẹ: Phát sinh trong quá trình xếp dỡ, đóng gói bao bì CTNH; thường là sự rò rỉ do bao gói không kín, do thao tác đóng gói, xếp dỡ không đúng kỹ thuật. Trong trường hợp này khối lượng phát tán ra môi trường nhỏ, mức độ ảnh hưởng nhỏ dễ xử lý.

- Mức độ nặng: Phát sinh trong quá trình phương tiện chuyên chở lưu thông trên đường gặp tai nạn, mức độ có thể phát tán ở khối lượng lớn.

II.3. Biện pháp, quy trình phòng ngừa và chuẩn bị cho việc ứng phó sự cố

II.3.1. Biện pháp, quy trình về quản lý.

Những biện pháp, quy trình về quản lý, kiểm soát được đề xuất nhằm giảm thiểu khả năng các nguy cơ trên gồm:

+ Đảm bảo nhân viên vận chuyển được đào tạo đầy đủ và đạt yêu cầu về những vấn đề an toàn, sức khỏe trước khi tiến hành hoạt động thu gom.

+ Trang bị cho các xe tải đầy đủ các bộ phòng cháy chữa cháy.

+ Các tài xế phải được đọc kỹ hướng dẫn cách đối phó trong các trường hợp khẩn cấp.

+ Trang bị cho các tài xế hay mỗi xe 1 điện thoại di động dùng khi cần.

+ Đảm bảo thùng chứa/phuy phải được đóng kín thích hợp.

+ Không được phép có bất cứ hoạt động hàn cắt gần nơi để thùng chứa (dù đầy hay rỗng).

+ Đảm bảo có dãn nhãn thích hợp lên các phuy như cảnh báo: Dễ cháy, dễ nổ...

+ Tiến hành các hoạt động đào tạo về những vấn đề an toàn, sức khỏe đầy đủ cho các nhân viên trong quá trình thao tác với chất thải.

+ Đảm bảo không ai được phép hút thuốc trong suốt quá trình thao tác với chất thải và xung quanh khu vực lưu chứa phuy.

+ Có các biện pháp chống tràn hữu hiệu đối với kho tạm và khu vực xếp dỡ hàng.

+ Có đầy đủ các dụng cụ, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

+ Trước khi vận chuyển và xếp/dỡ, các nhân viên và tài xế sẽ được huấn luyện nắm bắt các thông tin an toàn tối thiểu sau: thao tác, biện pháp phòng tránh tai nạn, chữa cháy, kiểm soát việc tiếp xúc hóa chất và bảo hộ cá nhân, các phương án phòng chống và ứng cứu sự cố được hệ thống quản lý lập sẵn cho  toàn khu vực cháy và cấp độ cháy. Hệ thống quản lý và bảo vệ môi trường của doanh nghiệp luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu. Phối hợp các tổ chức, ban ngành liên quan trong khu vực tuyến vận chuyển.

II.3.2. Biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị.

Đối với các biện pháp kỹ thuật và trang thiết bị cho việc phòng ngừa ứng phó sự cố phải đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật cao, đầy đủ số lượng, luôn trong tình trạng vận hành tốt nhất để xử lý kịp thời và đạt hiệu quả cao.

* Đối với công tác Phòng cháy chữa cháy: Trang bị hệ thống phòng cháy nổ, bình CO2. Định kỳ tổ chức tập huấn tại hiện trường. Tiến hành kiểm tra, sửa chữa và theo dõi định kỳ các thùng chứa và phương tiện vận chuyển. Nghiêm cấm sử dụng các phương tiện gây cháy trong quá trình thu gom bằng cách dán các biển cấm vào khu vực thu gom, thùng phuy, xe tải.

* Quá trình tập kết và bốc dỡ hàng hoá: Không được xếp cùng kho các loại chấy thải có tính chất kỵ nhau hoặc có cách chữa cháy khác nhau. Các khâu bốc dỡ, tập kết, vận chuyển hàng hoá được cơ giới hoá. Tổ chức thông gió tốt cho các kho để tránh tích tụ nồng độ đến mức nguy hiểm, đặc biệt đối với dung môi hữu cơ. Chỉ được sử dụng ánh sáng tự nhiên hoặc đèn phòng cháy nổ trên xe. Các kho hàng được lót vật liệu chống va chạm trong quá trình vận chuyển.

* Đối với thùng chứa: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra độ an toàn của bồn, thùng chứa. Xây dựng tường bao quanh bồn và khu lưu giữ thùng chứa chất thải sao cho thể tích đảm bảo chứa chất thải khi có sự cố xảy ra.

* Đối với phương tiện vận chuyển:

Thường xuyên vệ sinh, định kỳ bảo trì, bảo dưỡng. Bố trí thùng xe kín, có phủ bạt. Lái xe phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định giao thông đường bộ với quá trình vận chuyển CTNH. Trên xe bố trí bình CO2 chứa cháy, dụng cụ thuốc men y tế cần thiết và các thiết bị phụ trợ cho ứng cứu sự cố.

* Đối với lái xe: Khi xảy ra tai nạn, sơ cứu nạn nhân đến ngay bệnh viện gần nhất. Điện báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Điện thoại về Công ty để có phương án xử lý kịp thời.

* Đối với công tác an toàn lao động: Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thu gom và lái xe. Bốc trí các thiết bị, dụng cụ và thuốc men cần thiết để kịp thời sơ cứu trước khi chuyển nạn đến các bệnh viện.

* Đối với Công ty: Khi nhận được tin báo có sự cố tai nạn khi vận chuyển phải khẩn trưởng cử đội ứng cứu và xe chuyên dụng đến ngay hiện trường. Phối hợp với Công an khu vực và Sở Tài nguyên Môi trường khu vực đảm bảo giao thông tiếp nhận chất thải bình thường. Cô lập khu vực sự cố. Sử dụng phương tiện thích hợp để ngăn chặn lan toả chất thải. Làm sạch khu vực và lập báo cáo. Phân tích đất/nước để đánh giá sự ô nhiễm. Lưu trữ, khoanh vùng nguyên liệu đất, nước bị ô nhiễm (nếu có) và ghi tên chất ô nhiễm. Lưu trữ, khoanh vùng nguyên liệu đất, nước bị ô nhiễm (nếu có) và ghi tên chất ô nhiễm.

Đối với lái xe và phụ xe khi còn tỉnh táo:

Sử dụng các phương tiện sẵn có trên xe ô tô để hạn chế sự phát tán chất thải ra xung quanh.

Bộ chống độc

Dụng cụ thở và PPE.

Thùng rỗng để chứa đất ô nhiễm

Xe chuyên dụng để vận chuyển chất về khu xử lý

Một số biện pháp kỹ thuật và trang thiết bị đề ra như:

+ Các phương tiện vận chuyển phải có đủ thiết bị chảy tràn và thiết bị phòng chống và chữa cháy thích hợp.

+ Đảm bảo thùng chứa/phuy phải được đóng kín thích hợp.

+ Không được phép có bất cứ hoạt động hàn cắt gần nơi để thùng chứa (dù đầy hay rỗng).

+ Đảm bảo có dãn nhãn thích hợp lên các phuy như cảnh báo “Dễ cháy”

+ Tiến hành các hoạt động đào tạo về những vấn đề an toàn, sức khỏe đầy đủ cho các nhân viên Công ty trong quá trình thao tác với chất thải.

+ Đảm bảo không ai được phép hút thuốc trong suốt quá trình thao tác với chất thải và xung quanh khu vực lưu chứa phuy/thùng chứa,.

+ Cách ly khu vực làm việc và cung cấp đầy đủ các cảnh báo an toàn.

+ Có các biện pháp chống tràn hữu hiệu đối với kho tạm và khu vực xếp dỡ hàng.

+ Có đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

* Các phương án phòng ngừa sự cố của Công ty trong quá trình vận chuyển CTNH

1. Phương án phòng ngừa sự cố của Công ty trong quá trình vận chuyển CTNH dạng lỏng.

a. Về xếp dỡ:

- Bao gói của CTNH: Được sử dụng loại phuy 200 lít bằng vật liệu nhựa tổng hợp có độ bền cơ học cao, chịu được áp lực cao, có độ dẻo và tính đàn hồi cao để chịu được các va đập với áp lực cao. Khi có ngoại lực tác động vào thì biến dạng sau đó đàn hồi trở lại trạng thái ban đầu mà không bị vỡ. Các thùng phuy này được sản xuất liền khối, không có vết nứt, lỗ rò, có hai cửa hình tròn đường kính 60mm để phục vụ cho việc bơm chất lỏng vào. Các cửa này được cấu tạo bằng nắp đậy có ren và roăng đảm bảo khi đậy nắp nếu để nằm thì chất lỏng không thể rò rỉ ra ngoài và khi có ngoại lực thì nắp đậy không bị bung ra. Về mặt hoá học: vật liệu làm phuy không phản ứng hoá học với chất lỏng được đựng trong đó.

- Quá trình đóng gói: Trong quá trình đóng gói (bơm) CTNH lỏng vào phuy yêu cầu tuân thủ đúng quy định về các trang bị bảo hộ lao động.

Các trang thiết bị bảo hộ lao động được trang bị: Quần áo, mũ, mặt nạ, ủng, găng tay… Khi bơm yêu cầu tập trung tinh thần, các thao tác đóng ngắt van hợp lý, lượng chất lỏng bơm vừa đủ yêu cầu kỹ thuật. Quá trình đóng gói được thực hiện tại khu vực xây dựng riêng có hệ thống tẩy rửa và lưu thông nước chảy vào bể chứa để xử lý.

b. Quá trình vận chuyển:

Các thùng phuy sau khi được bơm gần đầy CTNH lỏng sẽ được đóng vào các xe vận chuyển chất thải có vỏ thép dầy chịu được va đập không bị thủng, nứt, vỡ. Trên phương tiện vận chuyển sẽ có các phương tiện cứu trợ như: bơm hút bằng ắc quy, thùng phuy rỗng để sang chuyển khi có sự cố rách vỡ bao bì, giẻ thấm chất lỏng, phương tiện cứu hoả, hoá chất trung hoà tuỳ từng tính chất hoá học của CTNH vận chuyển.

2. Phương án phòng ngừa sự cố trong quá trình vận chuyển CTNH rắn và dạng bùn.

a. Về xếp dỡ:

- Bao gói: CTNH dạng rắn, bùn thường là loại chất thải đã được trung hoà về mặt hoá học và kết lắng sau đó được lọc ép nước, độ ẩm còn lại chỉ chiếm khoảng <5%. Do vậy khi đóng gói sẽ sử dụng bao gói bằng vật liệu nhựa tổng hợp hai lớp:

Lớp trong đảm bảo độ kín để khi đóng gói thì sẽ không bị thấm, ngấm nước ngay cả khi ngâm trong nước trong một thời gian nhất định.

Lớp ngoài được làm bằng vật liệu có độ bền cơ học cao, không bị rách vỡ.

- Trong quá trình đóng gói tuân thủ đúng các quy định về trang thiết bị bảo hộ lao động và quy trình kỹ thuật đóng gói.

b. Về vận chuyển:

- Trong quá trình vận chuyển các bao CTNH được xếp vào các xe vận chuyển chuyên dụng. Trên phương tiện chuyên chở có dự phòng các vỏ bao dự trữ để bao bọc, chuyển tải các bao bị rách vỡ. Các trang thiết bị bảo hộ lao động cũng được dự phòng mang theo.

II.4.  Quy trình ứng phó khẩn cấp

II.4.1. Đối với sự cố cháy, nổ

a. Phạm vi áp dụng:

Quy trình ứng phó sự cố được áp dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra khi thu gom và vận chuyển trên các tuyến đường đi.

Tại tất các các địa điểm xảy ra sự cố (, công ty, tại các trạm kho trung chuyển và trên lộ trình đường bộ vận chuyển CTNH).

b. Nội dung quy trình và hành động ứng phó:

Khi xảy ra hoả hoạn hay phát nổ, phải khẩn trương thực hiện:

ü  Thông báo cho phòng cứu hoả địa phương nơi gần nhất

ü  Thông báo cho chỉ huy trưởng, ban giám đốc công ty và đội ngũ ứng phó của Công ty.

ü  Thông báo cho Sở TNMT, UBND địa phương và tuân thủ theo hướng dẫn của họ.

ü  Trang thiết bị bảo hộ cá nhân và sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy.

ü  Làm mát các bồn gần đám cháy bằng cách tưới nước

ü  Cảnh báo mọi người tránh xa khỏi khu vực

ü  Ngắt các loại thiết bị điện, mở cửa các lối thoát

ü  Làm mát các bồn gần đám cháy bằng cách tưới nước

ü  Xác định vị trí hoả hoạn.

Các bước tiếp theo tiến hành ngay sau đó:

ü  Cô lập khu vực bị ảnh hưởng, kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng

ü  Quyết định cách dập lửa hữu hiệu nhất (dựa trên thông tin và hiểu biết về bên trong khu vực chịu ảnh hưởng và thông tin các loại hàng nguy hiểm trên xe)

ü  Dùng bọt, khí CO2, cát hay nước phun vào dập tắt đám cháy.

ü  Làm nguội các thùng chứa gần ngọn lửa bằng cách phun nước

ü  Không thải bỏ nước chữa cháy ra môi trường.

ü  Ở lại hiện trường cho đến khi được trợ giúp bởi người có thẩm quyền và cán bộ công nhân viên Công ty.

ü  Sau khi sự cố được dập tắt xong phải dọn dẹp và thu gom sạch sẽ hiện trường xảy ra cháy/nổ.

ü  Tránh hoá chất cháy/nổ làm ảnh hưởng đến môi trường, mời Sở TNMT đến kiểm tra, giám sát và thẩm định môi trường.

c. Thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố

Khi xẩy ra sự cố nhân viên quản lý đi theo phương tiện sẽ báo về:

 • Thông báo cho phòng cứu hoả địa phương nơi gần nhất
 • Công ty TNHH thương mại và Môi trường Hồng Anh.
 • Người chịu trách nhiệm điều hành:

Nguyễn Trường Nam: Giám đốc công ty

Di động: 0939816666

 • Thông báo cho Sở TNMT, UBND địa phương và tuân thủ theo hướng dẫn của họ.
 • Thông báo đến trạm y tế hoặc bệnh viện gần nhất tại khu vực xảy ra sự cố.

Cung cấp các thông tin cho đội ứng phó khẩn cấp  Công ty TNHH thương mại và Môi trường Hồng anh và các cơ quan hữu quan với các thông tin chính sau:

(1) Tên nhà máy/cơ sở thiết bị

(2) Ngày giờ (địa phương) xảy ra sự cố (có thể phỏng đoán)

(3) Địa điểm (đối với đất liền): thành phố hoặc khoảng cách và hướng cách huyện thị gần nhất.

(4) Báo tình hình thời tiết lúc xảy ra sự cố

(5) Mô tả chính xác sự cố và nguyên nhân nghi ngờ bao gồm:

A/ Tổng quát:

(i) Quy mô, loại sự cố và vi phạm

(ii) Loại chất thải và đặc tính

B/ Đối với cháy/nổ

(i) Bao gồm thông tin 5 (A)

(ii) Phạm vi và loại thiết bị/tài sản có thể ảnh hưởng do đám cháy/vụ nổ có thể lan rộng và hậu quả

(6) Mô tả : Thiệt hại nhân mạng, thương tích, hư hại mất mát tài sản, khu vực có khả năng bị thiệt hại lớn nếu có.

(7) Mô tả các hành động ứng phó bao gồm tiếp xúc với các chức năng và giới truyền thông.

(8) Nếu có thể, nhận diện cơ quan chức năng hoặc đơn vị chỉ huy phối hợp các hành động ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

(9) Các thông tin liên quan.

Các cơ quan hữu quan phối hợp giải quyết:

 • Thông báo cho đội phòng cháy, chữa cháy địa phương 114 và cấp cứu 115 theo yêu cầu.
 • Phòng Quản lý Môi trường trực thuộc các Sở Tài nguyên Môi trường tại địa phương xẩy ra sự cố
 • Các đơn vị cứu hộ đường bộ.
 • Các đơn vị CSGT đường bộ.
 • Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.


II.4.2. Đối với sự cố rò rỉ, đổ tràn

a. Phạm vi áp dụng:

Quy trình ứng phó sự cố được áp dụng khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn xảy ra khi thu gom và vận chuyển trên các tuyến đường.

Tại tất các các địa điểm xảy ra sự cố (trong nhà máy, công ty, tại các trạm kho trung chuyển, tại cầu cảng và trên lộ trình đường bộ vận chuyển CTNH).

b. Nội dung quy trình và hành động ứng phó

Khi xảy ra sự cố rò rỉ, đổ tràn phải khẩn trương thực hiện:

ü Thông báo ngay cho lái xe, phụ xe ngay khi sự cố rò rỉ, đổ tràn CTNH xảy ra.

ü Ngừng ngay tất cả các hoạt động như đổ, bơm hút nhiên liệu, nước, có thể kể cả công tác xếp, dỡ hàng.... Đặc biệt lưu ý các loại khí dễ bốc cháy gây nguy cơ hỏa hoạn.

ü Nhận diện ngay nguồn CTNH tràn, vị trí, nguyên nhân gây đổ tràn. Nếu tình huống yêu cầu, sử dụng cả danh sách kiểm tra thích hợp.

ü Tuỳ từng trường hợp, mức độ cụ thể mà thông báo ngay cho các trung tâm ứng phó quốc gia, các đơn vị, cơ sở liên quan

ü Đóng vai trò như người điều phối tại hiện trường cho đến khi công ty chỉ định được điều phối đến.

Các bước tiếp theo tiến hành ngay sau đó:

ü Thực hiện ngay tất cả các bước kiểm tra, kiểm soát sự rò rỉ, đổ tràn CTNH trên xe tại hiện trường.

ü Cô lập khu vực bị ảnh hưởng, kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng

ü Đóng tất cả các van, các khóa, các nút chốt của các thiết bị liên quan đến sự rò rỉ, đổ tràn.

ü Kiểm tra và khóa kín các nơi thoát ra.

ü Chuyển CTNH từ thiết bị rò rỉ, chảy tràn sang thiết bị khác (thùng phuy, téc...).

ü Khoá các thùng chứa thật kín, đảm bảo không bị thủng, rò rỉ.

ü Lau dọn sạch sẽ nơi CTNH rò rỉ, đổ tràn bằng các vật liệu thấm hút.

ü Hốt lại chất thải bằng các vật liệu thấm hút (đất sét, vỏ trấu) hay bằng bơm khí nếu cần thiết đối với CTNH dạng lỏng.

ü Dùng xẻng xúc và cho vào thùng chứa đóng kín có dán nhãn (đối với CTNH dạng rắn).

ü Tiến hành các hành động nhằm giảm thiểu nguy cơ đổ tràn, giảm thiểu các tác động xấu thêm đối với môi trường.

ü Ghi chép liên tục các biện pháp đã tiến hành trong sổ nhật ký.

ü Ở lại hiện trường cho đến khi được trợ giúp bởi người có thẩm quyền và vận chuyển chất thải còn lại trên xe về xưởng để tránh ùn tắc giao thông.

ü Báo cáo về Ban lãnh Công ty TNHH thương mại và Môi trường Hồng Anh một cách nhanh nhất.

ü Cán bộ kỹ thuật, công nhân ở lại hiện trường cùng với các cơ quan có thẩm quyền khắc phục sự cố xảy ra.

c. Thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn

Khi xẩy ra sự cố nhân viên quản lý đi theo phương tiện sẽ báo về:

 • Ø Thông báo Giám đốc, cán bộ kỹ thuật biết rõ tình hình, địa điểm nơi xảy ra.
 • Ø Thông báo cho Sở TNMT, UBND địa phương và tuân thủ theo hướng dẫn của họ.
 • Ø Đưa người bị nạn tới trạm y tế gần nhất.
 • Ø Công ty TNHH thương mại và môi trường Hồng Anh: 043 761 7475.
 • Ø Người chịu trách nhiệm điều hành:

Nguyễn Trường Nam – Giám đốc công ty

Di động:  093 981 6666

Cung cấp các thông tin cho đội ứng phó khẩn cấp Công ty CP Môi trường Đô thị và công nghiệp 11, Công ty TNHH thương mại và Môi trường Hồng Anh và các cơ quan hữu quan với các thông tin chính sau:

(1) Tên nhà máy/cơ sở thiết bị.

(2) Ngày giờ (địa phương) xảy ra sự cố (có thể phỏng đoán).

(3) Địa điểm (đối với đất liền): thành phố hoặc khoảng cách và hướng cách huyện thị gần nhất.

(4) Báo tình hình thời tiết lúc xảy ra sự cố.

(5) Mô tả chính xác sự cố và nguyên nhân nghi ngờ bao gồm:

A/ Tổng quát:

(i) Quy mô, loại sự cố và phạm vi

(ii) Loại chất thải và đặc tính

B/ Đối với sự cố rò rỉ, tràn đổ

(i) Bao gồm thông tin 5 (A)

(ii) Nêu diễn biến tiếp tục, ngày giờ bị tràn đổ, rò rỉ.

(iii) Hướng tràn đổ, rò rỉ (vùng đất liền có khả năng bị ảnh hưởng).

(iv) Phạm vi ảnh hưởng đến con người và tài nguyên thiên nhiên.

(6) Mô tả: Thiệt hại nhân mạng, thương tích, hư hại mất mát tài sản, khu vực có khả năng bị thiệt hại lớn nếu có.

(7) Mô tả các hành động ứng phó bao gồm tiếp xúc với các chức năng và giới truyền thông.

(8) Nếu có thể, nhận diện cơ quan chức năng hoặc đơn vị chỉ huy phối hợp các hành động ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

(9) Các thông tin liên quan.

Các cơ quan hữu quan phối hợp giải quyết:

 • Thông báo cho đội phòng cháy, chữa cháy địa phương 114 và cấp cứu 115 theo yêu cầu.
 • Phòng quản lý Môi trường trực thuộc các Sở Tài nguyên Môi trường tại địa phương xẩy ra sự cố.
 • Các đơn vị cứu hộ đường bộ.
 • Các đơn vị CSGT đường bộ.
 • Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

d. Bản hướng dẫn dạng rút gọn/sơ đồ ( dán trên phương tiện và cơ sở)

Phải có bản hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu, khoa học hoặc sơ đồ dán tại cơ sở và trên các phương tiện vận chuyển (ô tô) tại các vị trí thuận lợi cho việc xử lý, ứng cứu khi sự cố rò rỉ, đổ tràn CTNH xảy ra. (minh họa bằng các biển báo nguy hiểm, cháy nổ...).

Sơ đồ ứng cứu sự cố, đổ tràn

  


II.4.3. Đối với tai nạn giao thông

a. Phạm vi áp dụng:

Tại tất các các địa điểm xảy ra sự cố tai nạn giao thông (ngoài nhà máy, ngoài công ty, trên lộ trình đường bộ vận chuyển CTNH).

b. Nội dung quy trình và hành động ứng phó

Khi xảy ra tai nạn giao thông, tài xế, phụ xe (trên bộ) phải khẩn trương thực hiện:

ü Thông báo ngay cho người trực của Công ty CP Môi trường Đô thị và công nghiệp 11 – URENCO 11, Công ty TNHH thương mại và Môi trường Hồng Anh các thông tin: Tên tuổi, địa điểm và tình huống xảy ra tai nạn.

ü Nơi nhận cuộc gọi phải thông báo ngay lập tức cho người điều phối của Công ty các tình huống khẩn cấp đã được chỉ định.

ü Kiểm tra thùng chứa, phuy chứa có bị rò rỉ không, nếu bị rò rỉ phải tuân thủ theo quy trình ứng phó với sự cố rò rỉ, chảy tràn; Nếu đánh giá thấy không có rò rỉ nhưng thùng chứa bị hư hại, khi đó phải sang các chất chứa trong thùng này sang thùng khác mới và còn tốt.

ü Tuỳ từng trường hợp, mức độ cụ thể mà thông báo ngay cho các trung tâm ứng phó quốc gia, các đơn vị, cơ sở liên quan.

ü Đóng vai trò như người điều phối tại hiện trường cho đến khi công ty chỉ định được điều phối đến.

Các bước tiếp theo tiến hành ngay sau đó:

ü Có các biện pháp cần thiết để giảm thiểu tổn thất về người (tính mạng, sức khỏe), hàng hóa, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.

ü Giúp đỡ hỗ trợ xe

ü Đề phòng tai nạn giao thông với các xe.

ü Ghi chép liên tục các biện pháp đã tiến hành trong sổ nhật ký.

ü Báo cáo Công ty TNHH thương mại và Môi trường Hồng Anh một cách nhanh nhất.

c. Thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố tai nạn giao thông

Khi xẩy ra sự cố tai nạn nhân viên quản lý đi theo phương tiện sẽ báo về:

 • Công ty TNHH thương mại và Môi trường Hồng Anh

043 761 7475

Nguyễn Trường Nam  - Giám đốc công ty

 • Cung cấp các thông tin cho đội ứng phó khẩn cấp Công ty TNHH thương mại và Môi trường Hồng Anh và các cơ quan hữu quan với các thông tin chính sau:

(1) Tên nhà máy/cơ sở thiết bị

(2) Ngày giờ (địa phương) xảy ra tai nạn (có thể phỏng đoán)

(3) Địa điểm (đối với đất liền): thành phố hoặc khoảng cách và hướng cách huyện thị gần nhất.

(4) Báo tình hình thời tiết lúc xảy ra tai nạn

(5) Mô tả chính xác tai nạn và nguyên nhân nghi ngờ bao gồm:

A/ Tổng quát:

(i) Quy mô, loại sự cố và phạm vi

(ii) Loại chất thải và đặc tính

B/ Đối với tai nạn:

(i) Bao gồm thông tin 5 (A)

(ii) Nêu diễn biến tiếp tục, ngày giờ tai nạn xảy ra

(iii) Phạm vi ảnh hưởng đến con người và tài nguyên thiên nhiên.

(6) Mô tả: Thiệt hại nhân mạng, thương tích, hư hại mất mát tài sản, khu vực có khả năng bị thiệt hại lớn nếu có.

(7) Mô tả: các hành động ứng phó bao gồm tiếp xúc với các chức năng và giới truyền thông.

(8) Nếu có thể, nhận diện cơ quan chức năng hoặc đơn vị chỉ huy phối hợp các hành động ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

(9) Các thông tin liên quan.

Các cơ quan hữu quan phối hợp giải quyết:

 • Thông báo cho đội phòng cháy, chữa cháy đại phương 114 và cấp cứu 115 theo yêu cầu.
 • Phòng quản lý Môi trường trực thuộc các Sở Tài nguyên Môi trường tại địa phương xẩy ra sự cố
 • Các đơn vị CSGT đường bộ.
 • Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

d. Bản hướng dẫn dạng rút gọn/sơ đồ (dán trên phương tiện và tại cơ sở)

Phải có bản hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu, khoa học hoặc sơ đồ dán tại cơ sở và trên các phương tiện vận chuyển (ô tô) tại các vị trí thuận lợi cho việc xử lý, ứng cứu khi xảy ra tai nạn (minh họa bằng các biển báo nguy hiểm, cháy nổ...).

Phương án ứng phó sự cố trong quá trình vận chuyển CTNH

Trong quá trình vận chuyển CTNH tuy đã tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch phòng ngừa nhưng vẫn có nguy cơ xảy ra sự cố phát tán CTNH ra môi trường do một số các lý do bất khả kháng (như tai nạn giao thông…). Trong trường hợp này việc ứng phó nhằm giảm thiểu, hạn chế tới mức tối đa các hậu quả gây ra do việc phát tán CTNH ngoài ý muốn gây ra.

1. Ứng phó sự cố đối với sự cố xảy ra đối với CTNH dạng lỏng

Ngay khi sự cố xảy ra yêu cầu liên hệ bằng điện thoại với người có trách nhiệm của Công ty thông báo mức độ, địa điểm xảy ra sự cố để kịp thời thông báo tới các cơ quan hữu quan phối hợp giải quyết. Sau đó tuỳ mức độ tại hiện trường sử dụng các phương tiện, trang bị trên phương tiện vận chuyển để xử lý tạm thời như: thay bao bì cho các bao bì rách vỡ, sử dụng các hoá chất trung hoà, sử dụng giẻ thấm để thấm…

2. Ứng phó sự cố đối với sự cố xảy ra đối với CTNH dạng rắn và bùn

Sự cố xảy ra có tính chất nguy hiểm nhất trong trường hợp vận chuyển CTNH dạng này là bằng đường bộ khi xảy ra tai nạn hoả hoạn.Trong trường hợp này đã tính đến trong kế hoạch phòng ngừa khi xe vận chuyển chứa các bao đựng CTNH bị chìm trong nước thì do thiết kế nên vỏ bao bì chịu được trong môi trường nước trong khoảng thời gian đủ để làm công tác trục vớt mà không phát tán ra môi trường nước.

Trên phương tiện luôn được trang bị máy định vị vệ tinh GPRS nên việc xác định vị trí, toạ độ là dễ dàng.

Ngay khi xảy ra sự cố yêu cầu liên lạc với người có trách nhiệm của Công ty để kịp thời liên lạc với các cơ quan hữu quan phối hợp giải quyết, trục vớt, chuyển tải theo các địa chỉ đã nêu ở trên.

II.5. Biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường khi kết thúc sự cố

II.5.1. Xử lý, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường nước mặt

- Để tránh khả năng bị nứt, vỡ các thùng phuy trong quá trình vận chuyển mà do đó dẫn đến khả năng rò rỉ, đổ tràn CTNH (dạng lỏng) làm ô nhiễm môi trường nước mặt, công ty đã sử dụng các loại phuy làm bằng vật liệu nhựa tổng hợp với các tính chất: độ bền cơ học cao, chịu được áp lực lớn, độ dẻo và tính đàn hồi cao nhằm chịu các va đập lớn.

Cấu trúc các thùng phuy đựng chất thải nguy hại làm liền khối nên không có vết nứt, lỗ rò. Vật liệu làm thùng phuy bằng nhựa tổng hợp không có phản ứng hóa học với CTNH dạng lỏng đựng trong phuy, đảm bảo độ an toàn.

- Khi sự cố xảy ra, các biện pháp đảm bảo vệ sinh, ngăn ngừa ô nhiễm nước mặt là ứng phó kịp thời, khẩn cấp; khoanh vùng cô lập điểm xảy ra sự cố, thu dọn, vệ sinh sạch sẽ CTNH, vật dụng, thùng phuy, túi rác, bao bì có dính CTNH v.v. phải được thu gom và đem đi tiêu huỷ như tiêu huỷ CTNH (nếu cần thiết dùng bơm hút sạch CTNH dạng lỏng) hoặc bằng phương pháp hóa học trung hòa...;

- Tất cả chất thải nguy hại bị rò rỉ, đổ tràn sau khi thu hồi vào thùng phuy kín và đem đi tiêu huỷ theo đúng quy định.

- Sau khi xử lý sự cố xong, Công ty phải có trách nhiệm kết hợp với các cơ quan chức năng trở lại nơi xảy ra sự cố để đặt biển báo khoanh vùng vị trí đó, vùng có khả năng bị ảnh hưởng và tiếp tục sắp xếp, thu dọn hiện trường, làm sạch chất thải, xử lý môi trường bị ô nhiễm.

Trong một số trường hợp nếu cần phải lấy mẫu nước đem về phòng thí nghiệm phân tích, đánh giá sự ô nhiễm của CT

Tin tức mới Xem tất cả

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Quy trình xử lý bể sinh học bằng màng MBR (Membrane Bio Reactor) có thể loại bỏ chất ô nhiễm và vi sinh vật rất triệt để nên hiện nay được xem là công nghệ triển vọng nhất để xử lý nước thải. Xử lý nước thải bằng công nghệ lọc màng MBR

HƯỚNG DẪN THU GOM, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN VÀ DÁN NHÃN

Quy trình thu gom chất thải tại nguồn được thực hiện bởi các công nhân trong doanh nghiệp. Tùy thuộc vào dây chuyền sản xuất và bố trí lao động mà mỗi doanh nghiệp có 01 phương thức thu gom CTNH khác nhau. Việc vận chuyển CTNH từ chủ nguồn thải đến nơi xử